Đăng ký xét tuyển trường Cao đẳng Bách Việt

Các bạn vui lòng điển đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau. Nhà trường sẽ chủ động liên lạc lại với bạn để hướng dẫn bổ sung các loại giấy tờ và các thủ tục cần thiết.
* Bắt buộc
Họ tên *
Giới tính *
Nam
Nữ
Ngày sinh*
Nơi Sinh (chỉ ghi tỉnh) *
Số điện thoại *
Tỉnh (thành phố) của trường THPT *
Tên Trường THPT (năm lớp 12) *
Ngành xét tuyển
Nguyện vọng 1 *
Địa chỉ nhận giấy báo (ghi chi tiết đường, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố) *
Mã tư vấn (dành cho những bạn đã gặp chuyên viên tư vấn của trường, nếu không có thì bỏ trống)
Facebook chat