Tóm tắt ngành học:
CÔNG NGHỆ Ô TÔ (Hệ Trung Cấp)
Thời gian đào tạo:
1,5 năm - 3 học kỳ

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Các ngành đào tạo khác
SƯ PHẠM MẦM NON

Chương trình cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giúp người học có thể đảm nhiệm tốt công việc của giáo viên mầm non trong các loại hình cơ sở giáo dục mầm non từ công lập, dân...

Xem thêm
Facebook chat