TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Các ngành đào tạo

SƯ PHẠM MẦM NON

SƯ PHẠM MẦM NON

Người đăng: Admin

Ngày đăng: 12/12/2017

Lượt xem: 182

Chương trình cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề để đáp ứng nhu cầu của xã hội - đảm nhiệm được công việc của giáo viên mầm non trong các loại hình cơ sở giáo...

Chi tiết

Facebook chat