CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

05-02-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

15-01-2018

BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

 

IMG 4974

 

Hội đồng Quản trị

 

Ban Giám Hiệu

 

 

Các phòng chức năng:

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ
 • Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên
 • Phòng Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Khảo thí
 • Phòng Hợp tác và Phát triển Đào tạo
 • Phòng Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp
 • Phòng Thanh tra

 

 

IMG 4953

 

 

 

Các Khoa - Tổ bộ môn:

 • Khoa Cơ bản
 • Khoa Công nghệ
 • Khoa Y Dược
 • Khoa Kinh tế
 • Khoa Du lịch - Thư ký Văn phòng
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Khoa Mỹ thuật Ứng dụng
 • Tổ bộ môn Sư phạm Mầm non

 

Các trung tâm:

 • Trung tâm Thông tin Thư viên
 • Trung tâm Đào tạo Nhân lực Quốc tế

 

Các cơ sở:

 • Cơ sở Nguyễn Kiệm
 • Cơ sở An Nhơn
 • Cơ sở Lê Đức Thọ
 • Cơ sở Thạnh Lộc

 

Các tổ chức đoàn thể:

 • Chi bộ Đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên
 • Hội sinh viên
GIỚI THIỆU

Tiền thân của trường Cao đẳng Bách Việt là Trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực...

Xem thêm
TẠI SAO CHỌN BÁCH VIỆT

Trường Cao đẳng Bách Việt vừa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức - doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên các bậc học cao hơn cho người học. Chúng tôi mang cơ hội đến cho những người muốn vươn...

Xem thêm
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

Cao đẳng Bách Việt cam kết với xã hội mang lại các giá trị giáo dục cốt lõi theo định hướng: Chuẩn mực - Chất lượng – Chuyên nghiệp.

Xem thêm
Facebook chat