Giới Thiệu

Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

16-03-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

12-03-2018

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Hội đồng Quản trị

Ban Giám Hiệu

Các phòng chức năng:

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ
 • Phòng Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Khảo thí
 • Phòng Hợp tác và Phát triển Đào tạo
 • Phòng Tuyển sinh và Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên

Các Khoa - Tổ bộ môn:

 • Khoa Dược
 • Khoa Điều Dưỡng
 • Khoa Kinh tế - Công nghệ
 • Khoa Ngoại ngữ

Các trung tâm:

 • Trung tâm Thông tin Thư viên
 • Trung tâm Đào tạo Nhân lực Quốc tế

Các cơ sở:

 • Cơ sở Lê Đức Thọ
 • Cơ sở An Nhơn

Các tổ chức đoàn thể:

 • Chi bộ Đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên
 • Hội sinh viên
Bài viết khác
GIỚI THIỆU

Tiền thân của trường Cao đẳng Bách Việt là Trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực...

Xem thêm
Facebook chat