Giới Thiệu

Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

16-03-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

12-03-2018

GIỚI THIỆU

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của nhà trường. Nhà trường luôn nỗ lực gắn kết đào tạo với yêu cầu của thực tế trong xã hội, chú trọng đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật với thái độ nghề nghiệp và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, có tác phong chuyên nghiệp cao.

 

 

 
Bài viết khác
BỘ MÁY TỔ CHỨC

Cao đẳng Bách Việt có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với 4 khoa, 6 phòng chức năng, 2 cơ sở, 2 trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

Xem thêm
Facebook chat