Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

16-03-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

12-03-2018

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi luôn mong muốn:

  • Cùng nhau thực hiện trách nhiệm cộng đồng
  • Nhân rộng niềm tin vào sự lan toả của tinh thần tương thân tương ái
  • Mỗi cá nhân góp phần tích cực làm thay đổi môi trường sống, học tập và làm việc của bản thân và xã hội

Video các hoạt động

 

Bài viết khác
TẠI SAO CHỌN BÁCH VIỆT

Trường Cao đẳng Bách Việt vừa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức - doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên các bậc học cao hơn cho người học. Chúng tôi mang cơ hội đến cho những người muốn vươn...

Xem thêm
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

Cao đẳng Bách Việt cam kết với xã hội mang lại các giá trị giáo dục cốt lõi theo định hướng: Chuẩn mực - Chất lượng – Chuyên nghiệp.

Xem thêm
BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Cao đẳng Bách Việt có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với 4 khoa, 6 phòng chức năng, 2 cơ sở, 2 trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

Xem thêm
Facebook chat