CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

05-02-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

15-01-2018

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên học sinh Trường Cao đẳng Bách Việt thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng.

 

Chúng tôi luôn mong muốn:

  • Cùng nhau thực hiện trách nhiệm cộng đồng
  • Nhân rộng niềm tin vào sự lan toả của tinh thần tương thân tương ái
  • Mỗi cá nhân góp phần tích cực làm thay đổi môi trường sống, học tập và làm việc của bản thân và xã hội 

 

Tin hoạt động 

 

GIỚI THIỆU

Tiền thân của trường Cao đẳng Bách Việt là Trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực...

Xem thêm
BỘ MÁY TỔ CHỨC

Cao đẳng Bách Việt có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh với 7 khoa - 1 tổ bộ môn, 8 phòng chức năng, 4 cơ sở, 2 trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

Xem thêm
TẠI SAO CHỌN BÁCH VIỆT TẠI SAO CHỌN BÁCH VIỆT

Trường Cao đẳng Bách Việt vừa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức - doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp tục học lên các bậc học cao hơn cho người học. Chúng tôi mang cơ...

Xem thêm
Facebook chat