Giới Thiệu

Tin tức

Sắc Xuân Sắc Xuân

16-03-2018

Dám ước mơ Dám ước mơ

12-03-2018

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi luôn mong muốn:

  • Cùng nhau thực hiện trách nhiệm cộng đồng
  • Nhân rộng niềm tin vào sự lan toả của tinh thần tương thân tương ái
  • Mỗi cá nhân góp phần tích cực làm thay đổi môi trường sống, học tập và làm việc của bản thân và xã hội

Video các hoạt động

 

Bài viết khác
GIỚI THIỆU

Tiền thân của trường Cao đẳng Bách Việt là Trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Với nỗ lực không ngừng phấn đấu và hoàn thiện về nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, nguồn lực cấu trúc và nguồn lực...

Xem thêm
Facebook chat